company logo

Návštevnosť stránky

Počet zobrazení obsahu : 635930

 

Vitajte na stránke

Klubu chovateľov severských poľovných psov 

Vážení členovia KCHSPP !


Začal sa nám nový rok a sme presvedčení, že prinajmenšom

bude taký úspešný ako ten posledný. Aj keď všetky klubové

akcie sú dôležité predsalen by sme Vám radi dali dopozornosti hneď tú prvú,

ktorá dôležitosťou je určite na prvom mieste.Je to náš klubový

Kongres ktorý sa koná 14. apríla v Ružomberku a  na ktorom by

účasť členov mala vysoko prevyšovať všetky ostatné akcie. Jeho dôležitosť

nespočíva iba v tom, že je to volebný kongres a budete mať možnosť si zvoliť

nových funkcionárov na ďalšie päťročné obdobie, ale aj preto, že je potreba

v našich základných dokumentoch vykonať niektoré zmeny a aj odsúhlasiť

niektoré nové k čomu je dobré vyjadrenie väčšiny členskej základne.

Aj preto apelujeme na každého člena aby si tento termín zarezervoval a 

zúčastnil sa na kongrese . Mimo úpravy stanov klubu je potrebné vykonať

aj niektoré úpravy chovateľského poriadku ako aj bonitačného predpisu. Ďalej

je potrebné odsúhlasiť nové dokumenty, ktoré klub potrebuje k napredovaniu.

Takými dokumentmi sú výstavný poriadokklubu, predpis pre získanie klubového

šampióna krásy, klubového šampióna práceako aj predpis o vyhodnocovaní

najlepších psov v roku, ako aj ich stály rebríček. Vyzývame všetkých, ktorí majú

nejaké pripomienky k úprave stanov, chovateľského alebo bonitačného predpisu,

aby svoje pripomienky k úprave poslali e-mailom na prípravný výbor, ktorý ich

posúdia a zakomponuju. Pred kongresom každý člen dostane e-mailom finálnu

verziu návrhov jednotlivých dokumentov predložených prípravným výborom.

Samozrejme hlavným bodom kongresu budú voľby a preto Vás prípravný výbor

žiada o zaslanie návrhov na obsadenie jednotlivých funkcií v klube. Návrhy

môžete zaslať poštou, e-mailom alebo aj anonymne hlavne,  aby navrhované

osoby o  nominácii vedeli a  s tým aj súhlasili. Prípravný výbor pripraví na

kongres návrh na základe Vašich návrhov a doporučení. Členov navrhujte priamo

na volené funkcie. Volí sa 7 členný výbor : predseda,tajomník, finančný hospodár

a 4 členovia výboru. Ďalej sa volí :  poradca chovu a  hlavný kontrolór klubu.

Navrhovať môžete členov aj pre funkciu :  Výcvikár klubu

S pozdravom
Lovu, lesu a kynológii zdar !
                                  
                                            Imrich  Füle
                                            predseda KCHSPP
 
 

Návrh funkcionárov KCHSPP : TU

 

 

 

Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk

SLOVENSKÝ PO
 Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.